உன்னை சரணடைந்தேன்

கருங்குழல் பற்றி இழுத்தான் நீ வரவில்லை

சபைதனில் பதி நடுவே ஏசினான் நீ வரவில்லை
அவையோர் முன் பரிகசித்தான் நீ வரவில்லை
அங்க நாயகன் வேசி என்றழைத்தான் நீ வரவில்லை 
தமையன் சொல் மாறா துகிலுரிந்தான் நீ வரவே இல்லை
இழுத்தான் மாதர் குலமே இகழும் வரை நீ வரவில்லை
கோ மகன் விந்தன் உனை அழைத்தேன் நீ வரவில்லை 
நா வற உனை தொழுதேன் நீ வரவில்லை 
இறுதியாக இருகரம் துறந்து உன்னை சரணடைந்தேன் நீ வந்தாயே தந்தாயே
உன்னை சரணடைய மறந்து காரிய பல செய்தேனே என் மன்னா உன்னை சரணடைந்தேன் உன்னை சரணடைந்தேன்……

– ப்ரஸன்ன ரணதிரன் புகழேந்தி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s